Available: Mon - Fri 9:00 - 18:00 GMT+8

Wheels

Circus Monkey HRW1-R Road Rear Hub
Circus Monkey HRW1-R Rear Hub
TW$3350 TW$3000
Circus Monkey HRW3-R Road Rear Hub
Circus Monkey HRW3-R Rear Hub
TW$4170 TW$3670
Circus Monkey HRW-F&HRW3-F Road Front Hub
Circus Monkey HRW-F&HRW3-F
TW$2390 TW$2100
Circus Monkey HDH2-F MTB/Cyclocross Front Disc Hub
Circus Monkey HDH2-F Front Hub
TW$3150 TW$2750
Circus Monkey HDH2-R Rear Disc Hub End Cap
Circus Monkey HDH2-R End cap
TW$990 TW$850
Circus Monkey HDH-F-BIRDY Front Disc Hub
Circus Monkey HDH-F-BIRDY Hub
TW$3490 TW$3000
Circus Monkey HDH2-R Rear Disc Hub
Circus Monkey HDH2-R Rear Hub
TW$4900 TW$3900
TW$990 TW$850
Circus Monkey HDW3-R (Plus) MTB Rear Disc Hub
Circus Monkey HDW3-R (Plus)
TW$4100 TW$3600
Circus Monkey HDW2-R (Plus) MTB Rear Disc Hub
Circus Monkey HDW2-R+ Rear Hub
TW$3960 TW$3460
Circus Monkey HRW2-R Road Rear Hub
Circus Monkey HRW2-R Rear Hub
TW$4100 TW$3600
Circus Monkey HDW2-F&HDW3-F MTB/XC/Cyclocross Front Disc Hub
Circus Monkey HDW2/3-F Front Hub
TW$2800 TW$2400
CST (Cheng Shin) Road 700 x 18/25C Inner Tube
Cheng Shin 2700-502/504/672
TW$500 TW$425